Headlines
Amsterdamse kinderen voornamelijk gediscrimineerd vanwege afkomst/huidskleur
lees verder...
Grote verschillen sportparticipatie Amsterdamse jeugd
lees verder...
Meisjes met migrantenouders voelen zich het minst veilig op internet
lees verder...
 

DE JEUGDFABRIEK

De Jeugdfabriek is een klein en gespecialiseerd adviesbureau op het vlak van jeugdzorg en andere jeugdvraagstukken. De Jeugdfabriek begeleidt overheden en maatschappelijke organisaties bij het maken van strategische keuzes.

Of het gaat om inrichtingsvragen, een krachtenveldanalyse, ondersteuning van uw regierol als gemeenten of strategische planontwikkeling, de Jeugdfabriek helpt u verder.

De Jeugdfabriek biedt vier concrete tools die gericht zijn op het in positie brengen en faciliteren van jeugdzorgspelers bij het invullen van hun rol in het nieuwe stelsel van zorg voor jeugd. Onze producten zijn concreet, pragmatisch en compact. Daardoor houdt u zelf grip en overzicht, loopt u weinig risico en vult u heel gericht de kennis en kunde van uw organisatie aan.

Mail ons op info@dejeugdfabriek.nl
Bel ons op 020-6421134


[lees meer]

get flashplayer